Skolvision

Montessoriskolan Floda Säteri i Lerums kommun är en plats för lärande, utveckling och social fostran för barn i åldrarna 1 till 16 år.

Välutbildad personal och föräldrar arbetar tillsammans för att skolan skall vara en plats där barnen får stöd att växa till ansvarstagande och trygga människor med god självkännedom.

Barnens intresse, lust och glädje är utgångspunkten för deras lärande och växande efter egna förutsättningar.

I Maria Montessoris anda strävar vi efter att göra detta genom att handleda och uppmuntra varje barn att:

– söka efter kunskap och utbildning

– visa hänsyn för och samarbeta med andra

– ta ansvar för sig själv

Respekt och kärlek för varje barn är ledstjärnan för allt arbete i skolan.