Föräldrar


Ett av de grundläggande fundamenten i vår skola är och har alltid varit engagemang. Det finns inga familjer/barn som ”råkar” hamna hos oss. Detta är ett medvetet val och alla bör vara väl insatta i vad det innebär att gå på vår skola.

Våra lärare skall ha eller vara beredda att skaffa sig mer utbildning än i andra skolor, våra elever måste vara beredda att ta ansvar för sig själva tidigt och vi föräldrar som huvudmän skall se till att det finns förutsättningar för detta, bl.a. genom de insatser som görs i föräldraföreningens regi, vilket innebär att vi kan ha en allmänt högre kvalité än andra skolor.

För att få en rättvis och jämn fördelning av det ideella arbetet har vi organiserat föreningen med utgångspunkt i en styrelse som arbetar med strategiska frågeställningar. Till styrelsen finns kommittéer vars uppgift är att lösa operativa frågor. Till detta tas föräldrars yrkeskompetens eller andra färdigheter tillvara då vi tror att det tillför stort värde utan att vara alltför betungande för den enskilde individen.

Därför väljer vi Montessoriskolan Floda Säteri
– Vi har valt denna skola för att vi är måna om att våra barn skall få gå på en skola av allra högsta kvalitet.

– Vi ansvarar tillsammans för att den förblir det!

– För att vi utan reservationer vill att våra barn ska få de bästa förutsättningarna för framtiden.

Vad det innebär att ha valt Montessoriskolan Floda Säteri
Eftersom det är vi som medlemmar i föräldraföreningen som äger både fastighet och verksamhet betyder det att utan föreningen har vi ingen skola. Den tid som är obligatorisk för alla föräldrar att lägga på städ- och arbetshelger sparar så mycket pengar att det räcker till extra personal.