Om Montessoriskolan

Montessoriskolan Floda Säteri är naturskönt belägen vid sjön Sävelången i centrala Floda. Vi har idag en förskoleklass med 23 barn, 225 elever i grundskolans åk 1 – 9 och en fritidsverksamhet med ca 90 inskrivna barn. Från och med januari 2024 har vi tre förskolor en i Stenkullen, en i Lerum och en i Gråbo. Det finns ca 37 barn i åldrarna 1 – 6 år på varje förskola.

I verksamheten finns ca 65 anställda som huvudsakligen arbetar i arbetslag. Hos oss är barnens intresse, lust och glädje utgångspunkten för deras lärande. Arbetet på skolan präglas av en helhetssyn och vi arbetar i 1 – 16-årsperspektivet där vi ständigt försöker finna och följa den ”röda tråden” i de olika ämnesområdena. Hela tiden strävar vi efter att utveckla oss själva i det pedagogiska arbetet genom regelbundna pedagogiska möten där tiden enbart ägnas åt pedagogik. Montessoriskolan Floda Säteri är i ständig utveckling men värnar samtidigt om montessoripedagogiken värdegrund.

skolavslutning

Maria Montessori, grundare av montessoripedagogiken, var italiensk läkare och pedagog. Hon levde mellan åren 1870-1952. Montessorimetoden gör inte alla barn till genier men varje barn ges möjlighet att utvecklas enligt sin potential. Varje barn, överallt i världen, går igenom olika utvecklingsperioder. För att barnet ska kunna finna mental kraft till utveckling förbereds miljön speciellt för varje period med materiel och övningar som gagnar barnet i just den åldern. Maria Montessoris avsikt från början var inte att skapa en undervisningsmetod men genom sina observationer på barn hon studerade, fann hon oanade möjligheter för utveckling. Hennes tro och förhoppning var att barnen med sina förmågor skulle bli världsmedborgare med ekologisk medvetenhet och vilja att leva i harmoni med världsalltet. Montessoriskolan Floda Säteris utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och att vi har rättvisa förhållanden mellan individer och grupper.

Montessoriskolan Floda Säteri finns till för att ge barn och elever utbildning som svarar mot de krav och de förväntningar som samhället och näringslivet ställer, nu och i framtiden. Målsättningen för skolans verksamhet framgår av skolvisionen. Av denna framgår att skolan skall vara en plats för lärande, utveckling och social fostran för barn i åldrarna 1 – 16 år. Välutbildad personal och föräldrar arbetar tillsammans för att skolan skall vara en plats där barnen får stöd att växa till ansvarstagande och trygga människor med god självkännedom. Barnens intresse, lust och glädje är utgångspunkten för deras lärande och växande efter egna förutsättningar.