Montessoripedagogik


Maria Montessori, grundare av montessoripedagogiken, var italiensk läkare och pedagog. Hon levde mellan åren 1870-1952. Montessorimetoden är idag spridd i alla världsdelar. Utbildning till montessorilärare ser i stort sett likadan ut världen över och montessoriklassrummen och materielen likaså. Montessorimetoden står för ett helhetstänkande. Montessoripedagogiken ligger till grund för all verksamhet på skolan.

Maria Montessoris avsikt var från början inte att skapa en undervisningsmetod men genom sina observationer på barn hon studerade, fann hon oanade möjligheter för utveckling. Hennes tro och förhoppning var att barnen med sina förmågor skulle bli världsmedborgare med ekologisk medvetenhet och viljan att leva i harmoni med världsaltet.

Det är av yttersta vikt att hela verksamheten vilar på en gemensam pedagogisk värdegrund som är baserad på Maria Montessoris tankar och värderingar. Elever, föräldrar och nyanställda skall kunna se och märka att all personal har ett gemensamt synsätt, arbetssätt och förhållningssätt.

Dagens forskning på hjärnans utveckling och hur inlärning sker visar på en enastående samstämmighet med Maria Montessoris intuitiva syn på utveckling och lärande.

Dalai Lamas syster, Pema, fick frågan varför man undervisar de tibetanska flyktingar som kommer till Indien enligt montessorimetoden: Hon svarade
”Därför att det är bäst.” Detta kan ses som mycket provocerande. Varför skulle montessorimetoden vara bäst? Montessorimetoden gör inte alla barn till genier men varje barn ges möjlighet att utvecklas enligt sin potential.

Samlade citat av Maria Montessori

”Jag uppfann inte en pedagogik. Jag gav bara några barn en chans att leva.”

”Världen börjar med barnen.”

”Jag studerar barnen, jag har tagit emot vad de givit mig, formulerat det och det är detta som kallas montessoripedagogik.”

”Mänskliga lärare kan bara stödja det stora arbete som utförs, såsom tjänaren hjälper mästaren.”

”Lärare ska vara butler, vetenskapsman och helgon på samma gång.”