Läkemedelsjakten 2022

Med start våren 2022 niorna på vårt högstadium delta i Läkemedelsjakten. Skolan hade då blivit uttagen bland flera sökande till att få möjligheten att delta i årets projekt. Fokus för projektet varierar varje år, beroende på vilka forskare som blivit uttagna för det aktuella året. Projektet sammanför forskare, lärare och elever. Fokus 2022 var att samarbeta med forskarna Tomas Brodin och Erin MacCallum på SLU Umeå Universitet institutionen för Vilt fisk och miljö. Målsättningen med deras forskning var att vi elever skulle hjälpa dem samla in prover för deras forskning som gick ut på att kartlägga läkemedel i vattendrag samt i spindlar och snäckor nära vattnet för att på så sätt kunna synliggöra vilka läkemedel som sprider sig vidare till ekosystem på land från vatten.

När vi hjälpte forskarna med deras arbete fick vi utdelat material i två omgångar. Materialet bestod av hovar, provrör och burkar mm. Vi blev indelade i grupper och hämtade vattenprov, spindlar och snäckor från olika platser runt om Sävelången samt vår egen skolas damm.

När vi fick tillbaka resultatet från vårens provtagning gjorde vi i grupperna varsin vetenskaplig poster. När grupperna var klara röstades en poster fram som fick representera klassen. Vår grupp åkte upp till Stockholm för att delta på en konferens samt prisutdelning för 4 kategorier. 

I Stockholm fick vi ta del av en mängd olika presentationer om hur läkemedel påverkar naturlivet och information kring att det finns väldigt mycket läkemedel i våra vattendrag. 

Vi fick även veta hur Naturvårdsverket försöker hantera detta genom att påbörja installationen av olika filtreringssystem runt om i landet. Läkemedelsjakten var även i samarbete med Nobelprismuseet och vi fick ta del av hur nobelpriset stödjer forskning för att göra världen till en bättre plats. Vi fick bland annat lyssna på nobelpristagaren David McMillan vilket var mycket intressant. Dessvärre vann vi ingen av de 4 poster-kategorierna men det var en mycket härlig samt lärorik upplevelse och vi önskar nästa års elever lycka till! 

mvh  Adam, Amelia, Ebba och Lina

https://nobelprizemuseum.se/skola/forskarhjalpen/

https://nobelprizemuseum.se/skola/lakemedelsjakten-2022-ars-projekt-i-forskarhjalpen/