Vetenskapsfestivalen

vetfest

Eleverna från samtliga stadier har i veckan varit inne på vetenskapsfestivalen. Bilden är från när årskurs 7 och konsthallen i Göteborg och där de får illustrera ord. Läs mer om festivalen: http://vetenskapsfestivalen.se/for-alla/