Skolinspektionens tillsyn

Bild-20

Skolinspektionen genomförde under våren 2016 en regelbunden tillsyn av skolan. För andra tillsynen i rad kan konstatera inspektionen inte visar på några brister på skolan. Det är vi stolta och glada över!

 

Tillsynen våren 2016 fokuserade på:

  • Undervisning och lärande
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Styrning och utveckling av verksamheten.