Sidhuvudbild

Välkommen till Montessoriskolan Floda Säteri

Vi är en friskola som drivs utan vinstsyfte av en ideell föräldraförening.
Hos oss går de pengar som följer en elev, i form av skolpeng oavkortat till att förbättra undervisningen och skolan. Skolan startade 1992 och byggdes successivt ut till dagens förskola och skola med ca 280 elever i åldrarna 3-16 år.

Montessoriskolan Floda Säteri ligger inrymd i en herrgårdsbyggnad från 1863 - Floda Säteri och fyra tillhörande byggnader med en fantastisk utemiljö. Fastigheten förvärvades 1995 av föräldraföreningen, som driver skolan.

DSCN0161.JPG

SENASTE TILLSYNEN AV MONTESSORISKOLAN FLODA SÄTERI I LERUM KOMMUN
Skolinspektionen, som genomfördes våren 2012, besökte totalt 584 skolor, 470 grundskolor och 114 gymnasieskolor. Så gott som alla fick en eller flera anmärkningar, oftast om brister i särskilt stöd, alltså att elever inte får extrahjälp vid behov. Betygssättning, trygghet och studiero är andra vanliga brister. Endast 20 skolor totalt och bara två av dessa med fristående huvudman klarade sig utan ett enda påpekande och i det superba sällskapet ingår vi. Bakom all framgång döljer sig hårt arbete. Tack alla ni som bidrar till vår skolas framgång.

Källa: Skolinspektionen (TT)

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in