Sidhuvudbild

Välkommen till Montessoriskolan Floda Säteri

Vi är en friskola som drivs utan vinstsyfte av en ideell föräldraförening.
Hos oss går de pengar som följer en elev, i form av skolpeng oavkortat till att förbättra undervisningen och skolan. Skolan startade 1992 och byggdes successivt ut till dagens förskola och skola med ca 280 elever i åldrarna 3-16 år.

Montessoriskolan Floda Säteri ligger inrymd i en herrgårdsbyggnad från 1863 - Floda Säteri och fyra tillhörande byggnader med en fantastisk utemiljö. Fastigheten förvärvades 1995 av föräldraföreningen, som driver skolan.

DSCN0161.JPG

Nöjda elever och föräldrar

I den senaste enkäten från SCB som genomförs av vårdnadshavare i Lerum kommuns förskolor har vår förskola ett Nöjd-Förälder-Index på 96 (av maximalt 100 och 76 var genomsnittet i kommunen).

Vi genomför också årligen en egen undersökning bland samtliga vårdnadshavare, senast hösten 2014 där vi bland annat fick följande resultat på följande frågor:

Jag känner mig trygg med att ha mitt barn i Montessoriskolan Floda Säteri: 5,78 av 6

Jag rekommenderar gärna Montessoriskolan Floda Säteri till andra föräldrar: 5,82 av 6

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in