”En Gud utan händer”


Maria Montessori skapade tillsammans med sin son Mario fem stora lektioner som skulle ligga till grund för undervisningen hos barn 6-12 år. Här får mellanstadiet uppleva den första av de fem lektionerna kallad ”En Gud utan händer”. Berättande och experiment varvas för att ge eleverna kunskap om hur universum och jorden skapades.