En förskola att vara stolta över

Under hösten deltog förskolan i Göteborgs regionens stora enkät, där vårdnadshavare svarade på ett antal frågor om hur de på olika sätt upplever kvalitet i förskoleverksamheten.

Resultaten för vår förskola är glädjande och mycket goda. Inom områdena TRYGGHET OCH GEMENSKAP, INFORMATION OCH INFLYTANDE, FÖRUTSÄTTNINGAR och PEDAGOGIK är resultatet över snittet för både regionen och Lerums kommun. Inom området KONTINUITET var resultatet något under regionen och kommunens snitt, men där har vi haft personalomsättning och vikarielösningar under hösten. Nu är läget något helt annat, med utbildad och fast anställd personal på alla positioner.

Vi har en förskola att vara stolta över, och som med den kommande flytten till Stenkullen får förutsättningar att bli ännu bättre.

Malin och Tomas