Ansökan till Montessoriskolan Floda Sateri

Barnets namn
Personnummer (20XXXXXX-XXXX)
Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavarens namn
Personnummer

Mobil

Adress
Postnummer

Ort
E-post
Vårdnadshavare 2

Vårdnadshavarens namn
Personnummer

Mobil

Adress
Postnummer

Ort
E-post
Nuvarande barnomsorg/skola
Har barnet montessoribakgrund?
 Ja Nej
Har ni anmält syskon tidigare?
 Ja Nej

Namn
Födelseår
Varför väljer ni Montessoriskolan Floda Säteri?